CERTYFIKATY

           

Aktualności
BIP
PARTNERZY

MIASTO ZĄBKI

 Znalezione obrazy dla zapytania radio dzieciom

  Znalezione obrazy dla zapytania chronimy dzieci logo

Terminy opłat za przedszkole


Kasa czynna:

Poniedziałek 9:30-17:30

Wtorek – czwartek 8:00-16:00

Piątek 7:00-15:00

 

Kontakt do kasy:

kasa@eskrzat.pl

 

Szanowni Państwo,

W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego pragniemy poinformować, iż naliczanie opłat za przedszkole będzie się odbywało w następujący sposób:

 1. Należności za żywienie oraz za pobyt będą naliczane z dołu po zakończeniu każdego  miesiąca do 15 dnia miesiąca. Czyli powyższe należności będziecie Państwo płacić począwszy od października. Rodzic/Opiekun dziecka zobowiązany jest do terminowego i regularnego wnoszenia należytych opłat.
   
 2. Opłaty za Radę Rodziców oraz za zajęcia dodatkowe będą naliczane z góry. Czyli płacicie Państwo  do 15 dnia każdego miesiąca począwszy od września.
   
 3. Informacje dotyczące wysokości opłat będą do odebrania od 6 dnia każdego miesiąca w poszczególnych grupach. W sytuacji, kiedy rodzic/ opiekun nie będzie miał możliwości osobistego odebrania kartki  z kwotą należności- jest zobowiązany do kontaktu z kasą przedszkola w celu uzyskania informacji o wysokości opłat.
   
 4. Istnieją dwie możliwości wnoszenia opłat:  

- drogą elektroniczną

- w kasie przedszkola ( w wyznaczonych dniach i godzinach)   

  WNOSZENIE OPŁAT DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Dokonujemy dwóch przelewów na podane konta wg określonych schematów:

 1. Opłata za pobyt i żywienie/ żywienie:

Nr konta 56 1030 1016 0000 0000 9291 8026

W tytule wpisujemy:

 Imię i nazwisko dziecka, nr grupy, miesiąc za który jest płatność,

kwota za żywienie……., kwota za pobyt………. 

2. Opłata za Radę Rodziców/Rytmikę/Gimnastykę/Angielski/Taniec/Balet/Piłkę

Nr konta 65 1020 1042 0000 8302 0385 2688

W tytule wpisujemy:

Imię i nazwisko dziecka, nr grupy, miesiąc za jaki jest płatność, za co dokładnie wnosimy opłatę ( np. RR, Rytmika, Gimnastyka, Angielski, Taniec, Balet, Piłka)

Uwaga!

Nie ma możliwości przeksięgowania kwot między kontami tzn. żywieniem i pobytem a RR i zajęciami dodatkowymi. (Dlatego prosimy dokładnie sprawdzać nr kont żeby  nie było pomyłek)!!!

Jeżeli opłata za przedszkole nie zostanie uregulowana w terminie informujemy,  że egzekucja należności będzie się odbywała zgodnie  z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego i Ordynacji podatkowej.

 , 2016-09-07
« powrót