CERTYFIKATY

           

Aktualności
BIP
PARTNERZY

MIASTO ZĄBKI

 Znalezione obrazy dla zapytania radio dzieciom

  Znalezione obrazy dla zapytania chronimy dzieci logo

Terminy opłat za przedszkole


Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem roku szkolnego- Bardzo prosimy o uregulowanie opłat za Radę Rodziców oraz za zajęcia dodatkowe za miesiąc czerwiec do 29.06.2018 r.

 

Płatności prosimy dokonać na konto nr:

65 1020 1042 0000 8302 0385 2688

 

W tytule wpisujemy:

Imię i nazwisko dziecka, nr grupy, miesiąc za jaki dokonywana jest płatność, za co dokładnie wnosimy opłatę (np.RR, Rytmika, Angielski, Balet, Taniec, Piłka)

Oprócz judo- za judo płacimy na konto na które wpłacaliśmy do tej pory.

 

Opłaty za pobyt i za żywienie dzieci za miesiac czerwiec będą naliczane 2.07.2018r.

 

W dniach 2.07- 3.07 będziemy Państwa informować drogą mailową o wysokości opłat. Jeżeli z jakiś przyczyn taka informacja do Państwa nie dotrze- w dniach 3.07- 6.07- Prosimy o pilny kontakt z kasą.

Uprzejmie informujemy, iż przedszkole w miesiącu lipiec nie pracuje, dlatego też kasa przedszkola będzie czynna tylko do 6.07.2018r.

W poniższych dniach będzie można uiścić należności w kasie przedszkola:

4.07.2018 r. w godz. 7- 15

5.07.2018r. w godz.  9- 17

6.07.2018r. w godz. 8- 14

 

Przypominamy, iż płatności za pobyt oraz za żywienie należy ostatecznie uregulować do 15.07.2018 r. na poniższe konto:

56 1030 1016 0000 0000 9291 8026

 

W tytule wpisujemy:

Imię i nazwisko dziecka, nr grupy, miesiac za który jest płatność, kwota za żywienie..., kwota za pobyt...(jeśli dotyczy).

 

Uwaga!

Nie ma możliwości przeksięgowania kwot między kontami tzn. żywieniem i pobytem a RR i zajęciami dodatkowymi. (Dlatego prosimy dokładnie sprawdzić nr kont by nie było pomyłek)!!!

 

Jeżeli opłata za przedszkole nie zostanie uregulowana w terminie- informujemy, że egzekucja należności będzie się odbywała zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego i Ordynacji podatkowej.

 

 

 

 


 

 


 

  

    Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie nowej ustawy dotyczącej sposobu naliczania opłat za przedszkole pragniemy poinformować o następujących zmianach:

1. Umowy o świadczeniu usług tracą ważność

2. Należności będą naliczane z dołu po zakończeniu miesiąca

3. Od czerwca będzie możliwość wnoszenia opłat drogą elektroniczną

W związku z tym informacje o wysokości opłat będą do odebrania od 6 dnia miesiąca w poszczególnych grupach. W sytuacji, kiedy rodzic/ opiekun nie będzie miał możliwości osobistego odebrania kartki z kwotą należności- jest zobowiązany do kontaktu z kasą przedszkola w celu uzyskania informacji o wysokości opłat.

 

Dokonujemy dwóch przelewów na podane konta wg określonych schematów:

1) opłata za pobyt i żywienie/ żywienie  Uwaga! Nastąpiła zmiana w numerze konta- proszę zaktualizować!

nr konta 56 1030 1016 0000 0000 9291 8026

W tytule wpisujemy:

Imię i nazwisko dziecka, nr grupy, miesiąc za który jest płatność, kwota za żywienie....., kwota za pobyt......

 

2) opłata za Radę Rodziców/ Rytmikę/ Gimnastykę/ Angielski/ Taniec/ Balet/ Piłkę

Nr konta 65 1020 1042 0000 8302 0385 2688

W tytule wpisujemy:

Imię i nazwisko dziecka, nr grupy, miesiąc za jaki jest płatność, za co dokładnie wnosimy opłatę (np. RR, Rytmika, Angielski, Balet, Piłka)

Oprócz judo- za judo płacimy na konto na które wpłacaliśmy do tej pory.

 

UWAGA!

Nie ma możliwości przeksięgowania kwot między kontami tzn. żywieniem             i pobytem a RR i zajęciami dodatkowymi, dlatego prosimy dokładnie sprawdzać   nr kont by nie było pomyłek!!!


4. Rodzic/ Opiekun dziecka zobowiązany jest do terminowego i regularnego wnoszenia należytych opłat. Wszystkie opłaty ostatecznie dokonujemy do 15 dnia każdego miesiąca.

5. Jeżeli opłata za przedszkole nie zostanie uregulowana w terminie informujemy, że egzekucja należności będzie się odbywała zgodnie z przepisami kodeksu postepowania administracyjnego i Ordynacji podatkowej.

 

 

 


 

 

  


 

 

 

Kontakt do kasy:

kasa@eskrzat.pl

 


 , 2016-09-07
« powrót