CERTYFIKATY

           

Aktualności
BIP
PARTNERZY

MIASTO ZĄBKI

 Znalezione obrazy dla zapytania radio dzieciom

  Znalezione obrazy dla zapytania chronimy dzieci logo

Terminy opłat za przedszkole


Kasa czynna:

Poniedziałek 9:30-17:30

Wtorek – czwartek 8:00-16:00

Piątek 7:00-15:00

 

Kontakt do kasy:

kasa@eskrzat.pl

 

Szanowni Państwo,

W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego pragniemy poinformować, iż naliczanie opłat za przedszkole będzie się odbywało w następujący sposób:

  1. Należności za żywienie oraz za pobyt będą naliczane z dołu po zakończeniu każdego  miesiąca.

  2. Opłaty za Radę Rodziców oraz zajęcia dodatkowe będą naliczane z góry.

Opłaty wnosimy do 15 dnia każdego miesiąca.


3. Informacje dotyczące wysokości opłat  będą do odebrania w poszczególnych grupach. W sytuacji  kiedy rodzic/ opiekun nie będzie miał możliwości osobistego odebrania kartki  z kwotą należności jest zobowiązany do kontaktu z kasą przedszkola w celu uzyskania informacji o wysokości opłat.

4. Istnieją dwie możliwości wnoszenia opłat:  

- drogą elektroniczną

- w kasie przedszkola  w wyznaczonych  godzinach  
 

  WNOSZENIE OPŁAT DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Dokonujemy dwóch przelewów na podane konta wg określonych schematów:

  1. opłata za pobyt i żywienie/ żywienie

Nr konta 56 1030 1016 0000 0000 9291 8026

W tytule wpisujemy:

 Imię i nazwisko dziecka, nr grupy, miesiąc za który jest płatność,

kwota za żywienie……., kwota za pobyt……….

  1.  opłata za Radę Rodziców i zajęcia dodatkowe

Nr konta 65 1020 1042 0000 8302 0385 2688

W tytule wpisujemy:

Imię i nazwisko dziecka, nr grupy, miesiąc za jaki jest płatność, za co dokładnie wnosimy opłatę ( np. RR, Rytmika, Gimnastyka, Angielski, Taniec, Balet, Piłka, Judo)

Uwaga!

Prosimy o uważne wpisywanie nr kont, ponieważ nie ma możliwości przeksięgowania kwot między nimi.


Jeżeli opłata za przedszkole nie zostanie uregulowana w terminie informujemy,  że egzekucja należności będzie się odbywała zgodnie  z przepisami Kodeksu Postępowania Administracyjnego i Ordynacji Podatkowej.

 

 , 2016-09-07
« powrót