CERTYFIKATY

           

Aktualności
BIP
PARTNERZY

MIASTO ZĄBKI

 Znalezione obrazy dla zapytania radio dzieciom

  Znalezione obrazy dla zapytania chronimy dzieci logo

Optymistyczne Przedszkole OPTYMISTYCZNE DZIAŁANIA OD POCZĄTKU ROKU 2015/2016

 

 


  


 


 


 

 

  


 

OPTYMISTYCZNE DZIAŁANIA OD POCZĄTKU ROKU 2014/2015 


 

 

 


 

 


 

 

 

 


 

1. Dlaczego przystąpiliśmy do Programu Optymistyczne Przedszkole?

            W roku szkolnym 2013/2014 nasze przedszkole przystąpiło do Ogólnopolskiego Programu Wychowania Przedszkolnego: OPTYMISTYCZNE PRZEDSZKOLE autorstwa Ireny Dzierzgowskiej i Mirelli Nawrot. Program skierowany jest do społeczności przedszkolnej, a więc dzieci, rodziców oraz całego personelu przedszkola. W wyniku jego realizacji każde dziecko ma stworzone optymalne warunki do wszechstronnego rozwoju w przyjaznym środowisku wspierającym ja w drodze do sukcesu na miarę jego możliwości.
           

2. Główne założenia Programu Optymistyczne Przedszkole:

 • tworzenie okazji do budowania konstruktywnych więzi,
 • rozwijanie umiejętności nawiązywania kontaktów,
 • swobodne wyrażanie próśb i oczekiwań przez dzieci,
 • rozwijanie w dziecku optymizmu, poczucia własnej wartości,
 • uczenie jak radzić sobie w różnych sytuacjach,
 • rozwijanie zainteresowań i talentów,
 • uczenie życzliwości, empatii, pomagania innym oraz przyjaźni.
 • Ważne przy tym są:
 • Akceptacja przez cały personel priorytetów związanych z kształtowaniem w wychowankach postawy optymizmu i zaradności.
 • Wychowanie dzieci poprzez właściwie dobrane treści nauczania - wyrabianie odpowiednich nawyków i postaw poprzez dobrze zorganizowaną zabawę i zajęcia.
 • Zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa. Fachowa opieka oraz wykorzystywana bogata baza dydaktyczna sprzyjają poczuciu bezpieczeństwa, a także rozwojowi umiejętności i zainteresowań dzieci.
 • Potrzeba nauczenia dzieci wyrażania swoich uczuć i emocji poprzez wyzwolenie najpierw w sobie optymizmu i pozytywnego myślenia.
 • Efektywna współpraca z rodzicami.


3. Jakie jest Optymistyczne Przedszkole?

            Optymistyczne Przedszkole to takie, które stwarza warunki, aby codzienna rzeczywistość przedszkola dziecka była dla niego przyjemna, przyjazna i piękna. Optymistyczne Przedszkole obdarzy je optymizmem, nauczy przekraczać granice, przełamywać bariery i wychodzić ze schematów, wyposaży w optymistyczną radość tworzenia. Według programu celem wychowania jest rozwijanie w dziecku optymizmu, poczucia własnej wartości, nauczenie, jak radzić sobie w różnych sytuacjach, jak rozwijać zainteresowania i talenty. Celem wspólnych dążeń nauczycieli i rodziców jest takie wychowanie dzieci, aby przejawiały one zachowania i działania konstruktywne, życzliwe i przyjazne dla innych ludzi, altruistyczne w stosunkach zbiorowych i zespołowych. Ważne jest też by dzieci były zgodne, chętne do pomocy i współpracy, tolerancyjne, by kochały to, co jest naprawdę cenne i godne kochania, były wrażliwe na krzywdę ludzką i niesprawiedliwość, zaangażowane we wszystko to, co może maksymalizować szczęście każdego człowieka.


4. Jakie są Optymistyczne Przedszkolaki?

 • Są pełne inicjatywy, odważne i samodzielne.
 • Chętnie się uczą, mają szerokie zainteresowania i wiele talentów.
 • Są kreatywne i pełne fantazji.
 • Odróżniają dobro od zła, maja wiele empatii, są współczujące i bardzo przyjaźnie nastawione do koleżanek i kolegów.
 • Dzięki odpowiednim pochwałom i sposobom wyjaśnienia porażek i sukcesów przedszkolaki mają zrównoważony obraz siebie samych, poczucie pewności i wiary w swoje możliwości.
 • Wolą współpracę niż rywalizację.


4. Siedem modułów Optymistycznego Przedszkola.

Kolor czerwony – najcieplejszy, to wychowanie. Dzieci  są życzliwe, zaradne…

Kolor pomarańczowy – inteligencje wielorakie. Przedszkole diagnozuje inteligencję dzieci. Jest urządzane w sposób, który wspiera różnorodne zainteresowania.

Kolor żółty – sukces każdego dziecka. Przedszkole   dostrzega sukcesy każdego dziecka, wzmacnia je i omawia z rodzicami.

Kolor zielony – coraz wyższy poziom umiejętności. Przedszkole umiejętnie ocenia osiągnięcia dzieci.

Kolor niebieski – optymistyczni rodzice. Przedszkole prowadzi Klub Rodziców.

Kolor granatowy – optymistyczny personel. Przedszkole dba o stały rozwój personelu. Wszyscy dorośli przestrzegają wspólnie uzgodnionych zasad optymistycznego postępowania.

Kolor fioletowy – promocja. Przedszkole profesjonalnie prowadzi działania z zakresu promocji placówki np. przedszkole często publikuje swoje osiągnięcia w prasie.


 5. Jak wychować optymistę?

              Dziecko nastawione do życia optymistycznie jest zdrowsze, lepiej się uczy i odnosi w życiu sukcesy. Domowe wychowanie optymisty trzeba zacząć od siebie. Optymistyczni rodzice wychowują zaradne, ufne i pewne siebie dzieci. Na początku drogi rodzicu sprawdź czy jesteś optymistą. Mamo, tato...

 • Nauczcie się właściwie chwalić i krytykować dziecko.Kiedy coś dziecku nie wyjdzie, unikaj generalnych stwierdzeń: „Tobie się nigdy nic nie udaje”.Jeśli zwracasz dziecku uwagę, powiedz rzeczowo, np. „Nie podoba mi się, że nie posprzątałeś zabawek”.
 • Bądźcie uczciwi wobec dziecka.Nie próbuj pocieszać dziecka fałszywymi pochwałami, jeśli np. nie wyjdzie mu rysunek. Dziecko wie, że jest to nieprawda. Dlatego chwal go, gdy coś mu się naprawdę uda. Przypomnij sytuację, kiedy tobie też coś się nie udawało. Do dziecka trafia informacja, że są sukcesy i porażki.
 • Bawcie się z dzieckiem jak najczęściej.Nic tak nie wzmacnia więzi rodzinnych jak wspólnie spędzany czas. Mimo pracy, staraj się by mieć go jak najwięcej dla twojego dziecka.
 • Zadbajcie o pogodne poranki.
 • Opowiadajcie optymistyczne bajki.


skrzat.451, 2014-09-05
« powrót