O nas

 „ Optymiści lepiej się uczą, są zdrowsi, więcej zarabiają, zakładają długotrwałe i szczęśliwe małżeństwa, utrzymują więź ze swoimi dziećmi ,a nawet dłużej żyją”

Alan Loy Mc Ginnis


Witamy na stronie internetowej naszego Optymistycznego Przedszkola!

Organ prowadzący:

Miasto Ząbki

Siedziba:

Urząd Miasta Ząbki
05-091 Ząbki,
ul. Wojska Polskiego 10

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny:

Mazowiecki Kurator Oświaty:
Warszawa, ul. Al. Jerozolimskie 32

 

           Funkcjonowanie przedszkola określa Statut Publicznego Przedszkola Nr 3 "SKRZAT", który jest do wglądu na naszej stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej  

oraz  w sekretariacie przedszkola !

Od  kwietnia 2014 roku przystąpiliśmy do

Ogólnopolskiego Programu Optymistyczne Przedszkole autorstwa Ireny Dzierzgowskiej i Mireli Nawrot.

Zapraszmy do obejrzenia filmu - "Spacer po przedszkolu"« powrót