O nas

 

Witamy na stronie internetowej naszego Optymistycznego Przedszkola!

Organ prowadzący:

Miasto Ząbki

Siedziba:

Urząd Miasta Ząbki
05-091 Ząbki,
ul. Wojska Polskiego 10

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny:

Mazowiecki Kurator Oświaty:
Warszawa, ul. Al. Jerozolimskie 32

 

           Funkcjonowanie przedszkola określa Statut Publicznego Przedszkola Nr 3 "SKRZAT", który jest do wglądu na naszej stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej  

oraz  w sekretariacie przedszkola !

 « powrót