Nasze osiągnięcia
Aktualności
BIP
PARTNERZY

MIASTO ZĄBKI

 Znalezione obrazy dla zapytania radio dzieciom

  Znalezione obrazy dla zapytania chronimy dzieci logo

Współpraca z rodzicami

GALERIA ZDJĘĆ : 

Przedszkole - rodzicom

Rodzice - dzieciom

 

 

Przedszkole pełni funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze.

Rodzice są współorganizatorami życia przedszkola. Czynnie uczestniczą w jego przedsięwzięciach.

Wartościami, którymi kierujemy się swojej pracy są przede wszystkim odpowiedzialność za drugiego człowieka, akceptacja jego inności i uczciwość wobec siebie i innych.


1.    Zajęcia otwarte dla rodziców, spotkania integracyjne, dni adaptacyjne

- z aktywnym udziałem rodziców: wspólne wykonywanie prac plastycznych, ozdób świątecznych, zabawy dydaktyczne i integracyjne,

- zajęcia obserwowane przez rodziców, na których dzieci prezentują swoje umiejętności i zdobytą wiedzę,

- spotkania z rodzicami i dziećmi poprzedzające podjęcie edukacji przedszkolnej.

2.    Zajęcia dla dzieci prowadzone przez rodziców lub z ich udziałem

- prelekcje rodziców, wykonujących różne zawody, będących specjalistami w różnych dziedzinach: lekarz, stomatolog, pielęgniarka, policjant, strażak, weterynarz, żołnierz, bibliotekarz, kucharz, pilot i inne,

- czytanie dzieciom przez rodziców, prezentacje pasji rodziców.

3.    Warsztaty i prelekcje dla rodziców

- prelekcje i warsztaty prowadzone przez specjalistów: psychologa, logopedę, terapeutę SI, fizjoterapeutę, lekarza internistę i stomatologa oraz nauczycieli "Akademii dla Rodziców ze SKRZATA", "Szkoły dla Rodziców i Wychowawców", warsztatów logopedycznych "Razem uczymy się mówić", programu "Dzieciństwo bez próchnicy" oraz "Chronimy dzieci"".

- udział w indywidualnych konsultacjach ze pedagogami specjalnymi, nauczycielami.

4.    Uroczystości przedszkolne

- pasowanie na przedszkolaka w grupach 3-latków - występy artystyczne dla rodziców, uroczyste ślubowanie dzieci,

- uroczystości wigilijne,

- Dzień Babci i Dziadka, bal karnawałowy - angażowanie rodziców do pomocy przy ich organizacji (poczęstunek, stroje dla dzieci),

- Dzień Mamy, Taty i Dziecka - Festyn Rodzinny "Trzy godziny dla rodziny",

- Dzień dziecka - olimpiada sportowa,

- "Dzień  Optymizmu",

- "Zaświeć się na niebiesko" - światowy dzień wiedzy o autyźmie,

- "Dzień kolorowej skarpetki" - kampania edukacyjna na rzecz dzieci z Zspołem Downa,

- Pierwszy dzień wiosny,

- uroczyste zakończenia roku szkolnego,

- obchodzenie urodzin dzieci.

5.    Imprezy środowiskowe organizowane na terenie przedszkola

-"Trzy godziny dla rodziny" - festyn rodzinny z okazji Dnia Mamy, Taty i Dziecka - prezentacje, konkursy, pokazy, występy artystyczne, ciekawe kąciki, poczęstunek, aukcje prac plastycznych dzieci,

- angażowanie rodziców do wspólnego udziału z dziećmi w konkursach plastycznych, recytatorskich, piosenki,  przedstawieniach teatralnych wystawianych w naszym przedszkolu oraz na terenia miasta.


6.    Udzielanie wspólnie z rodzicami pomocy potrzebującym osobom i organizacjom:

- angażowanie rodziców do wspierania organizacji oraz fundacji działających na rzecz dzieci z zespołem Downa, dzieci z domów dziecka, świetlic środowiskowych, poszkodowanych w powodzi lub innych sytuacjach losowych, "Szlachetna pachka" - zbiórka darów, aukcje charytatywne, loterie fantowe i inne.


7.    Prace wykonywane przez rodziców na rzecz przedszkola

- angażowanie rodziców do wykonywania drobnych pomocy typu: zakupy niektórych artykułów do grup,

- udział w posiedzeniach Rady Rodziców, podejmowanie wspólnie z dyrekcją ważnych kwestii dotyczących funkcjonowania placówki,

- wsparcie w potrzebie ewentualnego transportu, nagłośnienia imprez na terenie placówki,

- pomoc w organizacji wycieczek, np do miejsc pracy rodziców,

- pomoc w wydaniu folderu, opracowaniu projektu kart wstępu do przedszkola,

- pozyskiwanie sponsorów wśród rodziców,

- przeznaczanie funduszy z Rady Rodziców na zakup niektórego sprzętu i wyposażenia przedszkola: tablice multimedialne, sprzęt na taras widokowy, pomoce dydaktyczne, materiały plastyczne, comiesięczne teatrzyki i koncerty dla dzieci,

- zaprojektowanie zieleni przed przedszkolem,

- angażowanie do udziału w konkursach plastycznych, tanecznych, wokalnych z udziałem dzieci, do przygotowywania dekoracji, zakupu prezentów gwiazdkowych i mikołajkowch.


8.    Grupowe spotkania organizacyjno- informacyjne w grupach z panią dyrektor,  z nauczycielami

- spotkania z nauczycielami grup - uzyskiwanie wiedzy pedagogicznej, informacji na temat rozwoju dziecka, dyskusje w kwestiach wychowawczych - wykorzystanie metod warsztatowych (pedagogiki zabawy KLANZA),

- przekazywanie na bieżąco informacji o obowiązujących przepisach oświatowych, regulaminach, procedurach obowiązujących w przedszkolu,

- informowanie rodziców o przebiegu całego procesu dydaktyczno - wychowawczego.


9.    Spotkania indywidualne z nauczycielami

- rozmowy w celu przekazywania spostrzeżeń o dziecku, wyników obserwacji, diagnozy, przygotowania dziecka do dalszego etapu edukacji,

- powoływanie zespołów do udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej,

- grupa wsparcia dla nauczycieli.


10.  Informacje o nas i naszej działalności dla rodziców

- lektura naszej gazetki „Skrzat”, wydawanej corocznie bezpłatnie dla wszystkich rodziców oraz "Optymistycznych Biuletynów",

- wywiady w telewizji i w radio, artykuły i informacje w mediach takich jak: gazeta samorządowa "Co Słychać?", "Wieści Podwarszawskie", "Polskie Radio Dzieciom", Telewizja Polska, Kurier Warszawski oraz Miejska TV,

- strona internetowa przedszkola oraz strona na facebook'u prowadzona przez dyrekcję i nauczycieli, zaangażowanie rodzica do jej administrowania,

- wymiana informacji drogą elektroniczną z dyrekcją, nauczycielami, zakładanie grupowych skrzynek kontaktowych

- stały dostęp do ogłoszeń na temat aktualności z działalności naszej placówki oraz poszczególnych grup na tablicach ogłoszeń, w zakładkach grupowych na stronie internetowej oraz na facebook'u.« powrót