Nasze osiągnięcia
Aktualności
BIP
PARTNERZY

MIASTO ZĄBKI

 Znalezione obrazy dla zapytania radio dzieciom

  Znalezione obrazy dla zapytania chronimy dzieci logo

Współpraca z instytucjami

Nasze przedszkole współpracuje z wieloma instytucjami, dzięki którym możemy uatrakcyjnić proces dydaktyczno - wychowawczy, przybliżyć dzieciom pracę w różnych zawodach lub uwrażliwić na potrzeby innych. Wszystkim życzliwym przedstawicielom tych instytucji pragniemy serdecznie podziękować.

Szczególną wdzięczność kierujemy do tych Instytucji i Firm, Osób Prywatnych, które wspierają nas poprzez sponsorowanie (np. fundowanie nagród w konkursach organizowanych na terenie naszego przedszkola).

Jednocześnie dziękujemy Rodzicom z naszego przedszkola za udział w akcjach charytatywnych organizowanych przez placówkę.Starostwo Powiatowe w Wołominie
Nasza placówka współpracuje z Wydziałem Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie, która przekłada się na udział naszych przedszkolaków, niejednokrotnie wspólnie z rodzicami w różnorodnych konkursach o tematyce ekologicznej. Dzieci kilkakrotnie zdobywając nagrody i wyróżnienia otrzymały na przykład sadzonki drzew i krzewów do naszego ogrodu przedszkolnego, które pięknie dekorują i przypominają o osiągnięciach przedszkolaków. Co roku gościmy przedstawicieli ze starostwa na naszym festynie rodzinnym, na którym stoisko ekologiczne cieszy ogromnym powodzeniem wśród naszych przedszkolaków. Dzieci z przyjemnością rozwiązują ekologiczne zagadki, a w nagrodę otrzymują ciekawe upominki.

 

Urząd Miasta w Ząbkach 
Na bieżąco współpracujemy z organem prowadzącym nasze przedszkole. W budynku Urzędu Miasta eksponowane są prace plastyczne naszych wychowanków. Uczestniczymy w różnych akcjach podejmowanych przez gminę m.in. w organizowanym Dniu Sportu, zbiórce makulatury, a także w akcji „Wyklikaj plac zabaw dla dzieci.” Wspólnie przygotowaliśmy festyn rodzinny dla mieszkańców Ząbek pod hasłem „Każdy przedszkolak dobrze wie, jak bezpiecznie zachować się.”

 

Instytucje oświatowe i wychowawcze działające na terenie naszego miasta 
Na bieżąco współpracujemy z przedszkolami i szkołami działającymi w Ząbkach. Bierzemy udział w konkursach, przeglądach i akcjach organizowanych przez szkoły i przedszkola oraz świetlice środowiskowe. Organizując konkursy plastyczne w naszym przedszkolu zachęcamy do brania w nich udziału dzieci z innych placówek. Uczestniczymy także w konkursach proponowanych przez inne przedszkola. Ponadto mamy możliwość wzajemnego oglądania występów artystycznych na scenie naszego amfiteatru i na wielu innych. Realizujemy również "Plan współpracy ze szkołą", w ramach którego przedszkolaki poznają szkołę. Jego celem jest zmniejszenie stresu związanego z podjęciem nauki.

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Współpraca z tą placówka polega na konsultowaniu zgłaszanych przez nas przypadków dzieci z trudnościami edukacyjnymi, szukaniu wspólnej drogi oddziaływań wychowawczych. Ponadto nasi specjaliści uczestniczą w cyklicznych spotkaniach grupy wizyjno – konsultacyjnej oraz w innych warsztatach proponowanych przez poradnię. Psycholodzy z poradni kilkakrotnie prowadzili dla naszych rodziców prelekcje na tematy związane z rozwojem dziecka oraz osiąganiem przez dziecko dojrzałości szkolnej.

 

Miejski Ośrodek Kultury w Ząbkach
Bierzemy udział w warsztatach, konkursach recytatorskich, przeglądach teatralnych i festiwalach piosenki. Na festiwalach miejskich dzieci mają okazję zaprezentować swoje umiejętności i talenty wokalne, aktorskie i taneczne. Nasi wychowankowie mają możliwość oglądać przedstawienia przygotowane przez małych aktorów z kółka teatralnego działającego na terenie MOK-u. Oglądamy wystawy malarstwa, grafiki, bierzemy udział w wernisażach prac przedszkolaków. Życie artystyczne naszej okolicy i nie tylko nie jest nam obce, mało tego czynnie w nim uczestniczymy. Dzieci brały udział w warsztatach pt.„ Spotkanie z teatrem”, a także w zajęciach „Malowanie światłem.” Co roku nasze przedszkolaki w MOK-u na przeglądzie prezentują Jasełka, gdzie zdobywają zawsze najwyższe miejsca.

 

Miejska Biblioteka Publiczna
Systematycznie bierzemy udział w lekcjach bibliotecznych, konkursach plastycznych organizowanych na terenie biblioteki. Prace naszych przedszkolaków stanowią stałą ekspozycję i jednocześnie ciekawą dekorację biblioteki.

 

Fundacja ”And I am up” z Ząbek
Nasze przedszkole wspiera coroczne edycje Wydarzenia Kulturalnego "A my do Betlejem". Przedszkolaki pod kierunkiem nauczycieli wykonywały już niejednokrotnie kartki bożonarodzeniowe, z których dochód został przeznaczony na wsparcie działalności fundacji. Kartki te rozprowadzano m.in. w przedszkolu i na uroczystej gali połączonej z koncertem kolęd, która odbyła się w teatrze Rampa w Warszawie.

 

Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej w Ząbkach
Corocznie organizujemy w przedszkolu kiermasze, z których uzyskane środki przekazywane zostają tej organizacji. Rodzice i dzieci z naszego przedszkola chętnie kupują karty świąteczne i okolicznościowe wykonane przez dzieci i młodzież niepełnosprawną. Niezwykłym wydarzeniem są wizyty w naszym przedszkolu „aktorów” z Koła Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej w Ząbkach. Nasze przedszkolaki mają możliwość oglądania wspaniałych przedstawień teatralnych.

 

Dom Dziecka im. E. Szelburg-Zarembiny w Lublinie
Mając nadzieję, że już w przedszkolu udaje nam się zaszczepić w naszych "Skrzatach" wartości takie jak: chęć pomocy innym, współczucie czy umiejętność dzielenia się, organizujemy wśród rodziców zbiórki darów dla dzieci (ubrań, gier edukacyjnych, drobnego sprzętu sportowego, chemii gospodarczej, zachęcając do udziału w akcji "Zostań świętym Mikołajem ".

 

Towarzystwo Nasz Dom w Warszawie
Już od kilku lat wspieramy tę instytucję poprzez organizowanie zbiórek monet groszowych - akcja “Góra Grosza”, przez co dajemy choć trochę radości i szczęścia dzieciom z rodzinnych domów dziecka. Wszyscy nauczyciele i rodzice chętnie angażują się w tę akcję, mając na uwadze szczytny cel: pomoc drugiemu człowiekowi.

 

Nadleśnictwo "Drewnica"
Dzieci z naszego przedszkola uczestniczą w "Ścieżkach edukacji leśnej", na które składają się prelekcje, pokazy, oglądanie wystaw. Przewodnikami po 16 punktach szlaków są leśnicy, którzy poprzez ciekawe pogadanki przyczyniają się do lepszego zrozumienia roli lasu w społeczeństwie i potrzeby jego stałej ochrony.

 

Policja
Zapraszamy do przedszkola przedstawicieli Policji, którzy zapoznają dzieci z trudną i odpowiedzialną pracą policjanta, uczą zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez uczestnictwo w zajęciach przedszkolnych oraz w naszych festynach rodzinnych.

 

Straż Pożarna 
Strażacy z Ząbek chętnie współpracują z naszym przedszkolem w zakresie zapewniania bezpieczeństwa i wielu atrakcji podczas festynów rodzinnych. Zapraszani są na prelekcje dla dzieci, pokazy i różne uroczystości przedszkolne, np. “Pożegnanie zimy- powitanie wiosny”. Udajemy się też na poglądowe wycieczki do różnych jednostek ratowniczo- gaśniczych w Ząbkach i w Warszawie.

 

Parafie Kościoła Rzymsko - Katolickiego w Ząbkach
Starsze dzieci corocznie biorą udział w rekolekcjach wielkopostnych. Przedszkole korzysta z sali widowiskowej mieszczącej się przy kościele w Parafii Miłosierdzia Bożego, gdzie odbywają się przeglądy teatralne i festiwale piosenki z udziałem naszych przedszkolaków.


Przychodnie Zdrowia w Ząbkach 
Współpracujemy z pielęgniarkami w zakresie udzielania porad zdrowotnych w czasie trwania festynu rodzinnego w naszym przedszkolu; organizowane są punkty mierzenia ciśnienia, poziomu cukru itp.


Wydawnictwo RAABE 
Udział w konferencjach organizowanych przez instytut, występowanie na konferencjach, prezentacja "dobrych praktyk" w zakresie współpracy z rodzicami, wyróżnienie w konkursie "Innowacyjna placówka".


Biuro 
Senatorskie Senator Rzeczypospolitej Polskiej Anny Aksamit 
Udział w konkursie pt. "Jakie są moje korzenie".

 

Telewizja Polska i TVP ABC 
Nagrywanie programów w przedszkolu oraz udział Dyrektora w programach telewizyjnych w roli eksperta.

 

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna
Realizowanie programów: "Czyste powietrze wokół nas" i  "Chroń się przed kleszczami wszelkimi sposobami". Udział w festiwalach piosenki.

 

Fundacja "Dajemy Dziecim Siłę"

Od stycznia 2016 roku Publiczne Przedszkole nr 3 „SKRZAT” zarejestrowało sięw programie „Chronimy Dzieci” realizowanym przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę.
„Chronimy Dzieci” to program rządowy, adresowany do różnych instytucji i organizacji  działających na rzecz dzieci. Jest to pierwszy program w Polsce, promujący bezpieczne organizacje i odpowiadający na potrzeby profesjonalistów oraz rodziców dzieci, w zakresie wdrażania standardów bezpiecznej dla dzieci organizacji. Ideą programu jest przyznawanie certyfikatu „Chronimy Dzieci" placówkom, które spełniają wysoki poziom standardów ochrony dzieci oraz oferują wysoką jakość programów ochrony dzieci przed przemocą. 
W lutym tego roku przystapiliśmy do rządowego programu na lata 2014-2016 "Bezpieczna i przyjazna szkoła". Stworzyliśmy dokument "Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem"i zapoznaliśmy z nim całą społeczność przedszkola. Już w dniu 18 kwietnia 2016 roku uzyskaliśmy certyfikat potwierdzający spełnianie przez naszą placówkę wysokich standardów w zakresie bezpieczeństwa dzieci.  


"Polskie Radio Dzieciom"

W maju 2015 roku zaczęliśmy współpracę z Polskim Radiem.Jesteśmy jedną z siedemdziesięciu placówek w Polsce, która zaangażowała się w promowanie inicjatywy nowego programu Polskiego Radia - Polskiego Radia Dzieciom. Jest to pierwszy ogólnopolski program zapewniający bogatą i wszechstronną ofertę audycji kierowanych do dzieci i rodziców.

 

PKP PLK S.A.

Cyklicznie w naszym przedszkolu odbywają się prelekcje dla przedszkolaków pt. "Bezpieczny Przejazd. Szlaban na ryzyko! " prowadzone przez przedstawicieli  PKP PLK S.A. Nadrzędnym celem tej kampanii społecznej jest utrwalanie w społeczeństwie świadomości zachowania szczególnej ostrożności przy przejeżdżaniu przez przejazdy kolejowe. Dzieci oglądają  filmy instruktażowe, biora udział w quizach, rozwiązują zagadki oraz biora udziałw zabawach interaktywnych.

Warszawskie ZOO

Za zgodą Rady Rodziców nasze przedszkole zaopiekowało się kangurkiem (gatunek: Walabia Bennetta)  z warszawskiego ZOO. Adopcja ta ma na celu uwrażliwienie dzieci na dolę zwierząt oraz zaciekawienie ich sposobem odżywiania, pielęgnowania itp. Zaprosiliśmy wszystkich do udziału w konkursie "Szukamy imienia dla kangurka", którego główną nagrodą były bilety do warszawskiego ZOO. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 18.X.2010 r. Jury spośród wszystkich wspaniałych propozycji wybrało tą jedyną. Nasza kangurzyca otrzmała imię ELDA. Autorka zwycięskiego imienia - Aleksandra W. (lat 6) - uzasadniła swój wybór: "W języku elfickim Elda oznacza elf. Nasze przedszkole nazywa się "Skrzat", czylii elf, krasnoludek."

Wszystkich, którzy będą w warszawskim ZOO zapraszamy do odwiedzania naszej kangurzycy  oraz dzielenia się z nami jej fotografiami lub narysowanymi przez naszych milusińskich  portretami Eldy. Zdjęcia można przysyłać na adres  e-mail przedszkola.

         

 

powrót« powrót