CERTYFIKATY

           

Aktualności
BIP
PARTNERZY

MIASTO ZĄBKI

 Znalezione obrazy dla zapytania radio dzieciom

  Znalezione obrazy dla zapytania chronimy dzieci logo

Certyfikat Chrońmy Dzieci

Przedszkole "SKRZAT" certyfikowaną placówką programu "Chronimy Dzieci".

W lutym tego roku przystapiliśmy do rządowego programu na lata 2014-2016 "Bezpieczna
i przyjazna szkoła". Stworzyliśmy dokument "Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem"
i zapoznaliśmy z nim całą społeczność przedszkola. Już w dniu 18 kwietnia 2016 roku uzyskaliśmy certyfikat potwierdzający spełnianie przez naszą placówkę wysokich standardów w zakresie bezpieczeństwa dzieci.

Aby go uzsykać musieliśmy spełnić sześć kryteriów. Nasza placówka ustanowiła
i wprowadziła w życie "Politykę ochrony dzieci przed krzywdzeniem". Dokonujemy na bieżąco monitoringu w celu zapobiegania krzywdzeniu dzieci. Ponadto zapewniamy swoim pracownikom szkolenia w zakresie ochrony dzieci przed krzywdzeniem i pomocy im w sytuacjach zagrożenia,
a rodzicom edukację w zakresie wychowania bez przemocy oraz ochrony ich dzieci przed wykorzystywaniem. Na bieżąco zapoznajemy naszych podopiecznych z prawami dziecka oraz uczymy ochrony przed zagrożeniami przemocą i wykorzystywaniem. Monitorujemy i okresowo weryfikujemy zgodność prowadzonych działań z przyjętymi zasadami ochrony dzieci.

Jesteśmy dumni z przyznanego nam certyfikatu i będziemy kontynuować wdrażanie tych standardów, w celu podnoszenia bezpieczeństwa naszych przedszkolaków, które jest dla nas priorytetem.
 

Koordynatorzy programu:

Daria Sędłak

Małgorzata Kamińska

 « powrót