CERTYFIKATY

           

Aktualności
BIP
PARTNERZY

MIASTO ZĄBKI

 Znalezione obrazy dla zapytania radio dzieciom

  Znalezione obrazy dla zapytania chronimy dzieci logo

Nasza oferta

 

 Optymistyczna oferta "SKRZATA"
ROK SZKOLNY 2017/2018

          

W Publicznym Przedszkolu nr 3 "SKRZAT" rozpoczął się kolejny, ciekawy w wydarzenia i bogatą ofertę zajęć dla przedszkolaków rok szkolny.

Od września rozpoczęło edukację ponad 425 dzieci, łącznie w 17 oddziałach.  Nauczycielki w celu dobrego przygotowania dzieci do nowego środowiska realizowały już w sierpniu „Program adaptacyjny przedszkola, " który pozwolił na zmniejszenie stresu związanego z rozpoczęciem edukacji przedszkolnej  dzieci, które do nas w tym roku szkolnym dołączyły.

Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska lokalnego, za zgodą organu prowadzącego – Burmistrza Miasta Ząbki, w  5 oddziałach  ogólnodostępnych realizowana jest  edukacja włączająca,  skierowana  głównie na specyficzne potrzeby przedszkolaków.  Dzieci  mogą liczyć na wsparcie pedagogów specjalnych, którzy podejmując  indywidualną pracę  zapewniają  wyspecjalizowaną opiekę, a rodzicom dają konstruktywne wskazówki do pracy w domu.  W przedszkolu do dyspozycji dzieci pozostają również  nauczyciele specjaliści: dwóch  logopedów,  psycholog, terapeuta integracji sensorycznej, fizjoterapeuta. Po wstępnej diagnozie przeprowadzonej we wrześniu we wszystkich grupach, specjaliści kwalifikują na swoje terapie dzieci.  Od października rozpoczynają terapię indywidualną i grupową z dziećmi wymagającymi szczególnego wsparcia.

Realizując Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego i dbając o wszechstronny rozwój przedszkolaków wszyscy nauczyciele codziennie w swojej pracy uwzględniają cele i założenia  programów wychowania przedszkolnego, rozszerzając je o programy własne  oraz program wychowawczy "Bądź dobrze wychowany". Będąc świadomi zagrożeń płynących ze środowiska otaczającego dzieci, przedszkole "SKRZAT" kładzie olbrzymi nacisk na  bezpieczeństwo swoich wychowanków. W związku z tym, realizujemy Program Profilaktyczny „Bezpieczny Skrzat.” Najważniejszym jego celem jest kształtowanie właściwych postaw i zachowań dzieci, które w przyszłości świadome niebezpieczeństwa, będą umiały racjonalnie ocenić sytuację i uniknąć zagrożenia.

Przedszkole kontynuuje również realizację projektów w  ramach współpracy międzynarodowej Programu "eTweening" oraz Ogólnopolskiego Programu Optymistyczne Przedszkole, którego głównym celem jest wychowanie optymistycznie nastawionego człowieka do świata, bo jak mówił Alan Loy McGinnis „optymistom żyje się lepiej”.  

Psycholog, jak co roku, realizuje w najstarszych grupach Międzynarodowy Program Promocji Zdrowia Psychicznego "Przyjaciele Zippiego", którego celem jest   kształtowanie i  rozwijanie umiejętności psychospołecznych  u  dzieci. Spotkania te, nie  tylko uczą sposobów radzenia sobie z trudnościami, ale także doskonalą relacje dzieci z innymi ludźmi. 

Przedszkole "SKRZAT" cały czas wychodzi z inicjatywą i proponuje wszystkim swoim wychowankom szeroki wachlarz dodatkowych, nieodpłatnych zajęć, prowadzonych przez nauczycieli. Zajęcia mają różnorodny charakter, poczynając od korekcyjno - kompensacyjnych, po artystyczny  (kółko teatralne i plastyczne), umuzykalniający (kółko muzyczne), naukowy czy przyrodniczy.

Coroczne badania przesiewowe przeprowadzone przez logopedów, wykazują duży problem dotyczący wad wymowy i opóźnionego rozwoju mowy u większości nowych przedszkolaków.  W ramach wsparcia rodziców tych dzieci Przedszkole "SKRZAT" wychodzi do nich z ofertą w formie warsztatów logopedycznych "Razem uczymy się mówić". Warsztaty poprowadzą nasi logopedzi.

Kolejną ofertą skierowaną do rodziców będą spotkania w formie warsztatowej w ramach "Klubu Rodzica", prowadzone przez psychologa przedszkolnego i terapeutę integracji sensorycznej. Spotkania te cieszą się dużym zainteresowaniem i stanowią dla rodziców grupę wsparcia oraz pomoc ze strony specjalistów, którzy podpowiadają i wskazują sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach wychowawczych.

Przedszkole "SKRZAT" wszelkie swoje działania ukierunkowuje na wszechstronny rozwój dzieci we współpracy z rodziną. Dba o całą rodzinę, zapraszając rodziców do współpracy, pomagając rozwiązywać trudności. 

W ciągu całego roku szkolnego rodzice maja możliwość uczestniczenia w zajęciach otwartych, uroczystościach, spotkaniach integracyjnych i innych. Wszyscy są zachęcani do brania udziału w spotkaniach z dziećmi w grupie w ramach "Rodzic w roli eksperta" oraz "Cała Polska czyta dzieciom"  i wielu innych. "SKRZAT" jest otwarty na potrzeby, propozycje i innowacyjne pomysły rodziców.

   Staramy się, by nasza społeczność "SKRZATA" zapewniała doskonałe warunki  dla dzieci, w której przedszkolaki mogą nie tylko pogłębiać swoją wiedzę i poszerzać horyzonty, ale przede wszystkim czuć się bezpiecznie. 

 

Zajęcia w ramach realizacji podstawy programowej (5 godzin dziennie) prowadzone przez nauczycieli w grupach:

- kształtujące umiejętności społeczne, samoobsługowe i zdrowotne,

- zajęcia wspomagające rozwój mowy,

- zajęcia umuzykalniajace, muzyczno - taneczne,

- zajęcia wspomagajace rozwój intelektualny połączone z edukacją matematyczną,

- zajęcia kształtujące gotowość do nauki czytania i pisania,

- zajęcia plastyczne i teatralne,

- zajęcia wspomagające rozwój umysłowy i fizyczny,

- zajęcia wdrażające dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych.

 

Zajęcia prowadzone przez pedagogów specjalnych w grupach włączających:

- indywidualna praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

- wdrażanie dzieci do funkcjonowania w grupie rówieśniczej.

 

Zajęcia prowadzone przez pedagogów specjalnych dla dzieci potrzebujących szczgólnego wsparcia:

- zajęcia logopedyczne,

- zajęcia z psychologiem,

- zajęcia z terapeutą Integracji Sensorycznej,

- zajęcia z fizjoterapeutą.


Zajęcia dodatkowe prowadzone przez nauczycieli grup i pedagogów specjalnych:

 Rok szkolny 2017/2018

- przyjaciele Zippiego

 

Szczegóły oferty:

 

 • Przedszkole pełni funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze, 
 • Rodzice są współorganizatorami życia przedszkola. Czynnie uczestniczą w jego przedsięwzięciach, 
 • Wartrościami, którymi kierujemy sie w swojej pracy są przede wszystkim odpowiedzielność za drugiego człowieka, akceptacja jego inności i uczciwość wobec siebie i innych,
 • Spotkania organizacyjno- informacyjne w grupach z nauczycielami, z panią dyrektor,
 • Spotkania indywidualne w celu wymiany informacji na temat wychowanków,
 • Zajęcia otwarte,
 • Spotkania i dni adaptacyjne,
 • Imprezy integracyjne,
 • Dzień Mamy i Taty, festyn rodzinny, Dzień Babci i Dziadka,
 • Uczestniczenie w Uroczystości Zakończenia Roku Szkolnego,
 • Udział w prelekcjach specjalistów: lekarz, psycholog, logopeda, fizjoterapeuta, terapeuta SI,
 • Lekturę naszej gazetki „Skrzat” i "optymistycznych biuletynów",
 • Stały dostęp do ogłoszeń na temat aktualności z pracy naszej placówki w postaci kącika dla rodziców,
 • Stały dostęp do Internetu oraz do strony internetowej przedszkola, wymianę informacji poprzez pocztę      elektroniczną e - mail,
 • Nasze przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i naukę w atmosferze akceptacji, bezpieczeństwa przez wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, która nieustannie bogaci swoją wiedzę i umiejętności,
 • Spotkania i dni adaptacyjne, dzięki którym dzieci przygotowywane są do pobytu w przedszkolu,
 • Metody pracy z dziećmi - czytaj dalej,
 • Bezpłatną opiekę logopedyczną, psychologiczną, fizjoterapeutyczną, oraz terapię SI,
 • Smaczne i zdrowe posiłki: śniadanie, obiad i podwieczorek, serwowane przez firmę cateringową. W planowaniu jadłospisu uwzględniamy specjalne potrzeby żywieniowe dzieci,
 • Zabawy na świeżym powietrzu oraz bezpiecznym placu zabaw,
 • Spotkania z przedstawicielami różnych zawodów: policjanci, strażacy, geografowie, przyrodnicy, weterynarze, pszczelarze, naukowcy, muzycy, aktorzy, lekarze, żołnierze, kucharze, sportowcy i inni,
 • Dni inaczej: Andrzejki, Mikołajki, Pierwszy Dzień Wiosny, Dzień Dziecka, Dzień Badacza, Dzień Sportu, Dzień Rowerzysty, Dzień Ziemi, Dzień Witaminek i wiele innych,
 • Uroczystości: Ślubowanie Przedszkolaków, Spotkanie z Mikołajem, Dzień Babci i Dziadka, Bal Karnawałowy, Dzień Mamy i Taty, Festyn Rodzinny, Zakończenia Roku Szkolnego,
 • Udział w konkursach plastycznych, festiwalach piosenki, przeglądach teatralnych, w festynach na terenie  przedszkola, miasta, powiatu oraz całej Polski,
 • Udział w lekcjach bibliotecznych w Miejskiej Bibliotece Publicznej, w wystawach malarstwa, rzeźby, grafiki oraz w warsztatach plastycznych w Miejskim Ośrodku Kultury w Ząbkach,
 • Spotkania z teatrem i koncerty muzyczne na terenie placówki, finansowane przez Radę  Rodziców,
 • Wyjazdy do teatrów, muzeów i kin, placów zabaw, różnych miejsc rozrywki na terenie województwa,
 • Wycieczki plenerowe, przyrodnicze, spacery.

 

Oferta zajęć dodatkowych, rozwijających zdolności kierunkowe:

 

 Dwa razy w tygodniu gimnastyka ogólnorozwojowa (Tomasz Grzegrzółka, Anna Grzegrzółka)

Dwa razy w tygodniu rytmika (Dorota Kleczkowska)

CODZIENNE zajęcia z języka angielskiego (Milena Myrcha, )

Raz w tygodniu taniec (Monika Banach)

Religia dla chętnych (siostra Ezechiela) 

Zajęcia sportowe, piłka nożna  (Przemysław Szabat, Bartłomiej Sosnówka, Piotr Kasprzycki, Materusz Marczak)

Balet (Dagmara Wnuk)

Judo (Adam Remiarz, Adam Trych, Maciej Pudłowski)

 Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów.

 
« powrót