Nasze osiągnięcia
Aktualności
BIP
PARTNERZY

MIASTO ZĄBKI

 Znalezione obrazy dla zapytania radio dzieciom

  Znalezione obrazy dla zapytania chronimy dzieci logo

Nasza oferta

ROK SZKOLNY 2020/2021

          

W Publicznym Przedszkolu nr 3 "SKRZAT" rozpoczął się kolejny, ciekawy w wydarzenia i bogatą ofertę zajęć dla przedszkolaków rok szkolny.

Od września  edukację przedszkolną rozpocznią dzieci w 19 oddziałach.  Nauczycielki w celu dobrego przygotowania dzieci do nowego środowiska realizowały już w sierpniu „Program adaptacyjny przedszkola, " który pozwolił na zmniejszenie stresu związanego z rozpoczęciem edukacji przedszkolnej  dzieci, które do nas w tym roku szkolnym dołączyły.

Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska lokalnego, za zgodą organu prowadzącego – Burmistrza Miasta Ząbki,  realizowana jest  edukacja włączająca w poszczególnych grupach,  skierowana  głównie na potrzeby przedszkolaków.  Dzieci  mogą liczyć na wsparcie pedagogów specjalnych, którzy podejmując  indywidualną pracę  zapewniają  wyspecjalizowaną opiekę, a rodzicom dają konstruktywne wskazówki do pracy w domu.  W przedszkolu do dyspozycji dzieci pozostają również  nauczyciele specjaliści:  logopedzi,  psycholog, terapeuci integracji sensorycznej, fizjoterapeuta. Po wstępnej diagnozie przeprowadzonej we wrześniu we wszystkich grupach, specjaliści kwalifikują na swoje terapie dzieci.  Od października rozpoczynają terapię indywidualną i grupową z dziećmi wymagającymi szczególnego wsparcia.

Realizując Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego i dbając o wszechstronny rozwój przedszkolaków wszyscy nauczyciele codziennie w swojej pracy uwzględniają cele i założenia  programów wychowania przedszkolnego, rozszerzając je o programy własne  oraz program wychowawczy "Bądź dobrze wychowany". Będąc świadomi zagrożeń płynących ze środowiska otaczającego dzieci, przedszkole "SKRZAT" kładzie olbrzymi nacisk na  bezpieczeństwo swoich wychowanków. W związku z tym, realizujemy Program Profilaktyczny „Bezpieczny Skrzat.” Najważniejszym jego celem jest kształtowanie właściwych postaw i zachowań dzieci, które w przyszłości świadome niebezpieczeństwa, będą umiały racjonalnie ocenić sytuację i uniknąć zagrożenia.

Przedszkole kontynuuje również realizację projektów w  ramach współpracy międzynarodowej Programu "eTweening" oraz "Chronimy dzieci.".  

Psycholog, jak co roku, realizuje w najstarszych grupach Międzynarodowy Program Promocji Zdrowia Psychicznego "Przyjaciele Zippiego", którego celem jest   kształtowanie i  rozwijanie umiejętności psychospołecznych  u  dzieci. Spotkania te, nie  tylko uczą sposobów radzenia sobie z trudnościami, ale także doskonalą relacje dzieci z innymi ludźmi. 

Przedszkole "SKRZAT" cały czas wychodzi z inicjatywą i proponuje wszystkim swoim wychowankom szeroki wachlarz dodatkowych, nieodpłatnych zajęć, prowadzonych przez nauczycieli. Zajęcia mają różnorodny charakter, poczynając od korekcyjno - kompensacyjnych, po artystyczny  (kółko teatralne i plastyczne), umuzykalniający (kółko muzyczne), naukowy czy przyrodniczy.

Coroczne badania przesiewowe przeprowadzone przez logopedów, wykazują duży problem dotyczący wad wymowy i opóźnionego rozwoju mowy u większości nowych przedszkolaków.  W ramach wsparcia rodziców tych dzieci Przedszkole "SKRZAT" wychodzi do nich z ofertą w formie warsztatów logopedycznych "Razem uczymy się mówić". Warsztaty poprowadzą nasi logopedzi.

Kolejną ofertą skierowaną do rodziców będą spotkania w formie warsztatowej w ramach "Klubu Rodzica", prowadzone przez psychologa przedszkolnego i terapeutę integracji sensorycznej. Spotkania te cieszą się dużym zainteresowaniem i stanowią dla rodziców grupę wsparcia oraz pomoc ze strony specjalistów, którzy podpowiadają i wskazują sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach wychowawczych.

Przedszkole "SKRZAT" wszelkie swoje działania ukierunkowuje na wszechstronny rozwój dzieci we współpracy z rodziną. Dba o całą rodzinę, zapraszając rodziców do współpracy, pomagając rozwiązywać trudności. 

W ciągu całego roku szkolnego rodzice maja możliwość uczestniczenia w zajęciach otwartych, uroczystościach, spotkaniach integracyjnych i innych. Wszyscy są zachęcani do brania udziału w spotkaniach z dziećmi w grupie w ramach "Rodzic w roli eksperta" oraz "Cała Polska czyta dzieciom"  i wielu innych. "SKRZAT" jest otwarty na potrzeby, propozycje i innowacyjne pomysły rodziców.

   Staramy się, by nasza społeczność "SKRZATA" zapewniała doskonałe warunki  dla dzieci, w której przedszkolaki mogą nie tylko pogłębiać swoją wiedzę i poszerzać horyzonty, ale przede wszystkim czuć się bezpiecznie. 

 

Zajęcia w ramach realizacji podstawy programowej (5 godzin dziennie) prowadzone przez nauczycieli w grupach:

- kształtujące umiejętności społeczne, samoobsługowe i zdrowotne,

- zajęcia wspomagające rozwój mowy,

- zajęcia umuzykalniajace, muzyczno - taneczne,

- zajęcia wspomagajace rozwój intelektualny połączone z edukacją matematyczną,

- zajęcia kształtujące gotowość do nauki czytania i pisania,

- zajęcia plastyczne i teatralne,

- zajęcia wspomagające rozwój umysłowy i fizyczny,

- zajęcia wdrażające dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych.

 

Zajęcia prowadzone przez pedagogów specjalnych w grupach włączających:

- indywidualna praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

- wdrażanie dzieci do funkcjonowania w grupie rówieśniczej.

 

Zajęcia prowadzone przez pedagogów specjalnych dla dzieci potrzebujących szczgólnego wsparcia:

- zajęcia logopedyczne,

- zajęcia z psychologiem,

- zajęcia z terapeutą Integracji Sensorycznej,

- zajęcia z fizjoterapeutą.


Zajęcia dodatkowe prowadzone przez nauczycieli grup i pedagogów specjalnych:

- przyjaciele Zippiego

 

Szczegóły oferty:

 

 • Przedszkole pełni funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze, 
 • Rodzice są współorganizatorami życia przedszkola. Czynnie uczestniczą w jego przedsięwzięciach, 
 • Wartrościami, którymi kierujemy sie w swojej pracy są przede wszystkim odpowiedzielność za drugiego człowieka, akceptacja jego inności i uczciwość wobec siebie i innych,
 • Spotkania organizacyjno- informacyjne w grupach z nauczycielami, z panią dyrektor,
 • Spotkania indywidualne w celu wymiany informacji na temat wychowanków,
 • Zajęcia otwarte,
 • Spotkania i dni adaptacyjne,
 • Imprezy integracyjne,
 • Dzień Mamy i Taty, festyn rodzinny, Dzień Babci i Dziadka,
 • Uczestniczenie w Uroczystości Zakończenia Roku Szkolnego,
 • Udział w prelekcjach specjalistów: lekarz, psycholog, logopeda, fizjoterapeuta, terapeuta SI,
 • Lekturę naszej gazetki „Skrzat” i "optymistycznych biuletynów",
 • Stały dostęp do ogłoszeń na temat aktualności z pracy naszej placówki w postaci kącika dla rodziców,
 • Stały dostęp do Internetu oraz do strony internetowej przedszkola, wymianę informacji poprzez pocztę      elektroniczną e - mail,
 • Nasze przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i naukę w atmosferze akceptacji, bezpieczeństwa przez wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, która nieustannie bogaci swoją wiedzę i umiejętności,
 • Spotkania i dni adaptacyjne, dzięki którym dzieci przygotowywane są do pobytu w przedszkolu,
 • Metody pracy z dziećmi - czytaj dalej,
 • Bezpłatną opiekę logopedyczną, psychologiczną, fizjoterapeutyczną, oraz terapię SI,
 • Smaczne i zdrowe posiłki: śniadanie, obiad i podwieczorek, serwowane przez firmę cateringową. W planowaniu jadłospisu uwzględniamy specjalne potrzeby żywieniowe dzieci,
 • Zabawy na świeżym powietrzu oraz bezpiecznym placu zabaw,
 • Spotkania z przedstawicielami różnych zawodów: policjanci, strażacy, geografowie, przyrodnicy, weterynarze, pszczelarze, naukowcy, muzycy, aktorzy, lekarze, żołnierze, kucharze, sportowcy i inni,
 • Dni inaczej: Andrzejki, Mikołajki, Pierwszy Dzień Wiosny, Dzień Dziecka, Dzień Badacza, Dzień Sportu, Dzień Rowerzysty, Dzień Ziemi, Dzień Witaminek i wiele innych,
 • Uroczystości: Ślubowanie Przedszkolaków, Spotkanie z Mikołajem, Dzień Babci i Dziadka, Bal Karnawałowy, Dzień Mamy i Taty, Festyn Rodzinny, Zakończenia Roku Szkolnego,
 • Udział w konkursach plastycznych, festiwalach piosenki, przeglądach teatralnych, w festynach na terenie  przedszkola, miasta, powiatu oraz całej Polski,
 • Udział w lekcjach bibliotecznych w Miejskiej Bibliotece Publicznej, w wystawach malarstwa, rzeźby, grafiki oraz w warsztatach plastycznych w Miejskim Ośrodku Kultury w Ząbkach,
 • Spotkania z teatrem i koncerty muzyczne na terenie placówki, finansowane przez Radę  Rodziców,
 • Wyjazdy do teatrów, muzeów i kin, placów zabaw, różnych miejsc rozrywki na terenie województwa,
 • Wycieczki plenerowe, przyrodnicze, spacery.


« powrót