Nasze osiągnięcia
Aktualności
BIP
PARTNERZY

MIASTO ZĄBKI

 Znalezione obrazy dla zapytania radio dzieciom

  Znalezione obrazy dla zapytania chronimy dzieci logo

Nasz wychowanek

Najważniejsze założenia Programu Wychowawczego Publicznego Przedszkole nr 3 "SKRZAT"

 • nabywa wiedzę i umiejętności niezbędne do powodzenia w starcie szkolnym
 • akceptuje siebie, samodzielnie dokonuje właściwych wyborów
 • jest aktywny, twórczy, sprawny, pracowity, wywiązuje się z powierzonych zadań
 • potrafi działać zespołowo
 • jest kulturalny, koleżeński, otwarty na innych
 • jest uczciwy, szanuje cudzą własność
 • rozwiązuje na swoją miarę różnorodne problemy w działaniu
 • szanuje środowisko przyrodnicze
 • zna zasady bezpiecznego zachowania
 • potrafi korzystać z dóbr kultury
 • kocha swoją rodzinę, swoją Ojczyznę
 • rozumie pojęcie człowieka Europy i Świata

czytaj dalej« powrót