Nasze osiągnięcia
Aktualności
BIP
PARTNERZY

MIASTO ZĄBKI

 Znalezione obrazy dla zapytania radio dzieciom

  Znalezione obrazy dla zapytania chronimy dzieci logo

Ewaluacja problemowa w PP3

Najwyższa ocena dla „SKRZATA”

Od 3 do 5 grudnia 2014 roku w Publicznym Przedszkolu Nr 3 „SKRZAT” trwały czynności związane z procesem ewaluacji zewnętrznej wynikającej z nadzoru pedagogicznego. Badanie zostało zrealizowane przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji z Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Objęto nim nauczycieli (ankieta i wywiad grupowy), rodziców i partnerów przedszkola (wywiad grupowy). Przeprowadzono wywiad indywidualny z Burmistrzem Miasta Ząbki Robertem Perkowskim, ankietę i wywiad indywidualny z dyrektorem przedszkola Jolantą Salak. Dokonano także analizy dokumentacji. więcej

Ewaluacja zewnętrzna polegała na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat funkcjonowania przedszkola w obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa:

- nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych

- promowana jest wartość wychowania przedszkolnego

W jej wyniku ustalono poziom spełniania przez placówkę wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 07.10.2009 roku wraz ze zmianami  z dnia 10.05.2013 roku.

 

Przedszkole może je spełniać na pięciu poziomach:

·         Poziom E- oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez przedszkole.

·         Poziom D-oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez przedszkole.

·         Poziom C- oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez przedszkole.

·         Poziom B- oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez przedszkole.

·         Poziom A- oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez przedszkole.  


Miło mi Państwa poinformować, że w obydwu badanych obszarach nasze przedszkole uzyskałopoziom A, co oznacza bardzo wysoki stopień wypełnienia wymagań.Jest on przyznawany niezwykle rzadko i tylko wyjątkowym placówkom.

W wyniku ewaluacji zewnętrznej ustalono następujące wnioski:

Przedszkole systematycznie prezentuje i upowszechnia w środowisku informacje o ofercie zajęć prowadzonych w przedszkolu oraz podejmowanych działaniach.

Rodzice znają i akceptują koncepcję pracy przedszkola, są informowani o wartościach realizowanych działań.

Przedszkole prowadzi szereg działań  promujących wartość wychowania przedszkolnego w środowisku lokalnym, na forum ogólnopolskim oraz poza granicami kraju, współpracując z wieloma instytucjami i organizacjami, co ma wpływ na jego pozytywny wizerunek.

Nauczyciele wykorzystują nowatorskie i twórcze metody pracy, realizują programy i projekty międzynarodowe, ogólnopolskie, regionalne, własne oraz innowacje pedagogiczne.

Nauczyciele wspólnie ustalają i omawiają kierunki pracy, opracowują dokumentację, podejmują różne działania, rozwiązują problemy oraz uczestniczą w formach doskonalenia zawodowego.

Kadra pedagogiczna współpracuje w powołanych zespołach zadaniowych, pomaga sobie nawzajem w ewaluacji i doskonaleniu własnej pracy.

Przedszkole realizuje projekty ukierunkowane na rozwój dziecka: Program „Optymistyczne Przedszkole”, projekty e-Twining, „Przyjaciele Zippiego”. Podejmuje działania mające na celu uzyskanie certyfikatu jakości w ramach realizacji programu „ Partnerskie Przedszkole”.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie www.npseo.pl w zakładce „zobacz raport ze swojej szkoły” lub na stronie przedszkola www.eskrzat.pl.

Bardzo wysoką ocenę jaką otrzymaliśmy zawdzięczamy sumiennej i twórczej pracy całego zespołu pracowników przedszkola, podejmowaniu przez nas innowatorskich działań wyróżniających naszą placówkę. Naszezaangażowanie i oddanie pracy zostało po raz kolejny nagrodzone.

Bardzo dziękuję wszystkim osobom, które brały udział w ewaluacji naszej placówki: Burmistrzowi Miasta Ząbki Robertowi Perkowskiemu, dyrektorom ząbkowskich placówek oświatowych i innym partnerom przedszkola, a także rodzicom naszych dzieci za osobisty udział w badaniu oraz  za słowa uznania i aprobaty dla naszych działań.

 

                                                                                                              Jolanta Salak
« powrót