Nasze osiągnięcia
Aktualności
BIP
PARTNERZY

MIASTO ZĄBKI

 Znalezione obrazy dla zapytania radio dzieciom

  Znalezione obrazy dla zapytania chronimy dzieci logo

Dzień Skrzata

Dzień  Skrzata w przedszkolu - ramowy rozkład dnia 

 

6:30 – 8:00

Schodzenie się dzieci. Swobodne zabawy wynikające z własnej aktywności i potrzeb dzieci. Praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco-kompensującym i wychowawczym.

 

Realizacja podstawy programowej:

8:00 – 8:30

Praca indywidualna i wyrównawcza z dziećmi, zabawy tematyczne w kącikach zainteresowań, ćwiczenia poranne/zabawa ruchowa organizowana przez nauczyciela, przygotowanie do śniadania.

8:30 – 9:00

Śniadanie - zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe; doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

9:00 – 12:00

9:00 – 10:00 Grupy młodsze

9:00 – 10:30 Grupy starsze

Zintegrowana działalność edukacyjno-wychowawcza, zabawy dydaktyczne, plastyczno-techniczne, ruchowe, tematyczne .


10:00 – 12:00 Grupy młodsze

10:30 – 12:00 Grupy starsze

Pobyt na powietrzu, imprezy okolicznościowe.

12:00 – 13:00


Obiad - zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe; doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

Grupy młodsze – przygotowanie do odpoczynku poobiedniego.

Grupy starsze – relaks poobiedni.


13:00 – 13:30

13:00 – 14:00

Rozszerzenie czasu realizacji Podstawy Programowej o czas trwania zajęć dodatkowych z całą grupą ustalony odrębnie dla każdej grupy.

13:00 – 16:00

Grupy młodsze – odpoczynek poobiedni (12:30 – 14:30)

Grupy starsze – relaks poobiedni, zajęcia dodatkowe zgodnie z harmonogramem przyjętym na dany rok szkolny, zabawy wynikające z własnej aktywności i potrzeb dziecka (w budynku lub w terenie).

Podwieczorek (14:30 – 15:00)- zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe; doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

16:00 – 17:30

Wspieranie przez nauczyciela twórczych inicjatyw i zainteresowań dzieci. Czytanie lektury dziecięcej. Praca indywidualna prowadzona przez nauczycieli, obserwacja (diagnozowanie) zachowań dzieci. Swobodne zabawy wynikające z własnej aktywności i potrzeb dzieci.

Rozchodzenie się dzieci.

 « powrót