CERTYFIKATY

    

Aktualności
BIP
PARTNERZY

MIASTO ZĄBKI

 Znalezione obrazy dla zapytania radio dzieciom

  Znalezione obrazy dla zapytania chronimy dzieci logo

Aktualności

 Zapraszamy do zapoznania się z Listem z okazji Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka, skierowanego do nas przez Rzecznika Praw Dziecka Rzeczpospolitej Polskiej pana Marka Michalaka.

OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ PRAW DZIECKA  20 LISTOPADA - LIST


Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 17 października 2016 r., w Auli Schumana Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, odbyło się uroczyste wręczenie odznaczeń państwowych i nagród. 

Miło nam poinformować, że pracownicy Publicznego Przedszkola nr 3 „SKRZAT” znaleźli się wśród grona odznaczonych i odebrali medale w obecności Sekretarza Miasta Ząbki Pani Patrycji Żołnierzak, Kierownika Referatu Oświaty i Polityki Społecznej Pani Ewy Wiśniewskiej oraz Dyrektora Przedszkola nr 3 „SKRZAT” Jolanty Salak,  z rąk Wojewody Mazowieckiego Zdzisława Sipiera.  Panie: Mariola Duda, Danuta Kicińska, Halina Roszak i Regina Żelazek zostały odznaczone medalami złotymi I stopnia za długoletnią służbę.  Wicedyrektor Agnieszka Neüff oraz Pani Edyta Pietrak otrzymały srebrne medale II stopnia za długoletnią służbę.  Medaleprzyznaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, jako nagrodę za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa.

Jednocześnie gratulujemy wszystkim nagrodzonym dyrektorom i pracownikom szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto Ząbki, którzy stanowili liczną grupę  wśród wszystkich laureatów. Szczególnie cieszymy się z medalu Pani Kierownik Referatu Oświaty i Polityki Społecznej Ewy Wiśniewskiej, która również znalazła się w gronie odznaczonych.

14 października 2016r., nagrodę za całokształt i osiągnięcia w  pracy dydaktyczno – wychowawczej   z rąk Pana Burmistrza Ząbek Roberta Perkowskiego i Wiceburmistrza Artura Murawskiego otrzymała, także  nauczycielka naszego przedszkola Pani  Dorota Jankowska. Uroczystość wręczenia odbyła się w  przedszkolu, w obecności dyrektora  oraz radnej Miasta Ząbki Pani Zofii Dąbrowskiej.

Dyrekcja i Pracownicy

Publicznego Przedszkola nr 3 „SKRZAT”

Wszystkim laureatom gratulujemy!


Szanowni Państwo!

Cały czas zachęcamy do włączenia się w akcję wzbogacania istniejących już kącików wymiany książek w naszym przedszkolu.

Akcja ma na celu upowszechnianie czytelnictwa oraz rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród naszych przedszkolaków.

W każdej sali powstały już „Kąciki wymiany książek” i jest w nich wiele pięknych i interesujących lektur.

 

Każde dziecko może nadal przynosić z domu książeczki, którymi chce się podzielić z kolegami. W ramach akcji dzieci mogą wymieniać się książeczkami i wypożyczać je  do domu.

Jednocześnie w ramach Akcji został uruchomiony „Kącik wymiany książek dla rodziców”.

Każdy z Państwa, kto zechce podzielić się książkami może je przynieść do naszego przedszkola do specjalnie zorganizowanego kącika, który powstał na piętrze obok biblioteki przedszkolnej. Z kącika można również wypożyczać książki do domu w ramach wymiany.

 

DZIĘKUJEMY RODZICOM I DZIECIOM ZA ZAANGAŻOWANIE I POMOC.

PROSIMY O SZANOWANIE KSIĄŻEK I ICH ZWROT. 

LICZYMY NA DALSZĄ WSPÓŁPRACĘ I ZACHĘCAMY WSZYSTKICH RODZICÓW DO DZIELENIA SIĘ TĄ SKARBNICĄ WIEDZY JAKĄ SĄ KSIĄŻKI.


Zapraszamy do zapoznania się z Listem z okazji Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka, skierowanego do nas przez Rzecznika Praw Dziecka Rzeczpospolitej Polskiej pana Marka Michalaka.

 


RODZIC W ROLI EKSPERTA!

Zapraszamy Rodziców do prezentacji w przedszkolu swoich zawodów i pasji.

Każdy zawód jest ciekawy, ważny, potrzebny i to chcemy pokazać naszym dzieciom razem z Państwem.

Można przyjść np. w stroju służbowym, przynieść ciekawe rekwizyty, zdjęcia, a czasem wystarczy same opowiadanie o swojej pracy. Forma prezentacji jest dowolna.

Warto wspomnieć, że w naszym przedszkolu gościli już piloci, lekarze, weterynarze, żołnierze, policjanci, strażnicy miejscy, kucharze, sprzedawcy i wiele innych osób.

Serdecznie zapraszamy do grup!


DRODZY RODZICE!

 Znalezione obrazy dla zapytania cała polska czyta dzieciom kolekcja

Nasze przedszkole co roku włącza się do akcji CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM. Polega ona na propagowaniu codziennego, głośnego czytania, gdyż jak wiadomo nawyk czytania i zamiłowanie do książek powstaje już w dzieciństwie. Codzienne, głośne czytanie warto zacząć jak najwcześniej i kontynuować je nawet wówczas, gdy dziecko samo już dobrze czyta.

Zachęcamy Rodziców do czytania dzieciom w domu oraz w przedszkolu

Do każdej grupy można przyjść i umówić się na czytanie. 

Drodzy Rodzice!
Wystarczy poświęcić kilkanaście minut, by wzbogacić wyobraźnię dzieci, rozwinąć ich mowę i myślenie  oraz pomóc w odkrywaniu bogactwa i piękna Świata. Dzieci 
czytających rodziców czerpią ponadto niebywałą radość z ich obecności w grupie.

Można przynieść swoje książki z domu lub nauczycielki chętnie udostępnią je z przedszkolnej biblioteki.

Serdecznie zapraszamy!


Prosimy o zapoznanie się z organizacją pracy logopedów, psychologa, rehabilitanta, terapeuty SI


OPIEKA  SPECJALISTÓW 
(godziny pracy, edresy e-mail)


Prosimy o zapoznanie się z organizacją pracy w poszczególnych grupach w roku szkolnym 2016/2017

 


UWAGA!!!
Rano, od 6.30 wszystkie przedszkolaki schodzą się do gr. VI


 

 Drodzy Rodzice!

Z przyjemnością informujemy Państwa, że Publiczne Przedszkole nr 3 "SKRZAT" otrzymało

CERTYFIKAT PARTNERSKIE PRZEDSZKOLE

(CERTYFIKAT-link powyżej)

Jest to Polski Certyfikat Jakości im. Ireny Dzierzgowskiej przyznawany za wybitne osiągnięcia we wdrażaniu jakości, jak również za uznanie jako najlepsza placówka przedszkolna.

Dnia 09.05.2016r. Pani Dyrektor Jolanta Salak odebrała Certyfikat z rąk Pani Mireli Nawrot, współautorki Ogólnopolskiego Programu PARTNERSKIE PRZEDSZKOLE. Do udziału w Programie zostaliśmy zaproszeni przez Ośrodek Doskonalenia i Kształcenia Ustawicznego "PARTNER", propagujący jakość i doskonalenie procesów zachodzących w partnerskich przedszkolach. Owocem naszej dwuletniej współpracy jest ten zaszczytny i prestiżowy Certyfikat.

Uroczystość wręczenia nagrody miała miejsce na VIII Kongresie Edukacji Przedszkolnej, który odbył się w Pałacu Staszica, w Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. W konferencji uczestniczyli również: Pani Vicedyrektor Agnieszka Neuff oraz przedstawiciele Rady Pedagogicznej: Małgorzata Brzezińska-Pluta i Dorota Jankowska.

Chcemy również podkreślić, że oprócz naszego przedszkola tylko dwie placówki przedszkolne zostały nagrodzone takim Certyfikatem.

Kryteria przyznawania Nagrody Jakości są zgodne z kluczowymi obszarami Programu PARTNERSKIE PRZEDSZKOLE. Wśród realizowanych przez nas obszarów znalazły się: "Dziecko", "Rozwój", "Komunikacja interpersonalna", "Baza i zasoby".

Nagroda Jakości jest dumą dla całego przedszkola, Dyrekcji, nauczycieli, wszystkich pracowników, środowiska, władz lokalnych, a także dzieci i rodziców.

 

 

 

 
 

Terminy opłat za przedszkole


więcej »

Data dodania: 2016-09-07

Nowe projekty eTwinning

więcej »

Data dodania: 2016-05-03

Relizacja Programu "Chronimy dzieci"

więcej »

Data dodania: 2016-03-03

Wydarzenia w grupach

więcej »

Data dodania: 2015-10-13

Optymistyczne Przedszkole

więcej »

Data dodania: 2014-09-05

Powiatowa Karta Rodziny

więcej »

Data dodania: 2013-03-22
« powrót