Nasze osiągnięcia
Aktualności
BIP
PARTNERZY

MIASTO ZĄBKI

 Znalezione obrazy dla zapytania radio dzieciom

  Znalezione obrazy dla zapytania chronimy dzieci logo

Aktualności

Witamy na stronie internetowej naszego Przedszkola!

 

Publiczne Przedszkole Nr 3 "SKRZAT"
ul. Westerplatte 1/11
05-091 Ząbki
 
zgłaszanie nieobecności dziecka w przedszkolu:
tel.(22)7624010 
sekretariat@eskrzat.pl

kasa przedszkola:
kasa@eskrzat.pl
tel.(22)7624010 wew. 25
Kontakt e-mail z nauczycielami tutaj
Tel. numery wewnętrzne tutaj
 
 
https://www.zabki.pl/aktualnosci/aktualnosci/2020-10/spis-rolny-bezpieczenstwo-ludzi-i-danych-to-priorytet
 


 

 

 

 Serdecznie gratulujemy Łucji Bieńczyk z grupy II zajęcia I miejsca w Ogółnopkolskim Konkursie Plastycznym.
 
 
 
 
 
 


 https://www.zabki.pl/aktualnosci/aktualnosci/2020-8/rolniku-orzygotuj-sie-do-spisu
 

Serdecznie zapraszamy do lektury bajki pt. "Korona i co dalej", której autorami są nauczyciele pracujący w naszym przedszkolu. Tekst pani Karoliny Olszewskiej zilustrowała pani Olga Mata. Zapraszamy do lektury.
 link: /userfiles/fizjoterapia/Bajka.pdf

 
UWAGA! WAŻNE!
 Szanowni Rodzice!

Od 18 maja 2020 r. Publiczne Przedszkole Nr 3 „SKRZAT” wznawia funkcjonowanie na nowych warunkach dostosowanych do wytycznych przeciwepidemicznych  Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020r. Warunki i organizacja pracy  placówki określa Procedura funkcjonowania Publicznego Przedszkola Nr 3 „SKRZAT” w okresie trwania pandemii, która jest dostępna na stronie BIP Publicznego Przedszkola Nr 3 „SKRZAT”.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i pracownikom  podczas pobytu w przedszkolu prosimy rodziców o zapoznanie się z procedurą i bezwzględnego jej stosowania.

Szanowni Rodzice, przypominamy,że w zwiazku z obostrzeniami do przedszkola przyjmowane będą tylko te  dzieci, których rodzice zgłoszą wcześniej  konieczność zapewnienia opieki. W tym celu prosimy o kontak z sekretariatem przedszkola. 

 

 Informacja w sprawie otwarcia przedszkoli samorządowych w Ząbkach

Informujemy, iż zgodnie z § 18 ust. 2 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69 z późn. zm.) Dyrektorzy przedszkoli oraz szkół podstawowych (w zakresie oddziałów przedszkolnych) w dniu dzisiejszym wystąpili z wnioskami do organu prowadzącego o zawieszenie zajęć w placówkach z uwagi na brak możliwości spełnienia szczegółowych wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego od dnia 6 maja 2020 r.

Analizowaliśmy z uwagą wszystkie wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia. Po dokonanej analizie wspólnie z Dyrektorami placówek, zdecydowaliśmy iż na chwilę obecną nie ma możliwości otwarcia przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

W związku z powyższym organ prowadzący przychylił się do wniosków i wyraził zgodę na zawieszenie działalności placówek do dnia 15 maja 2020 r.

Główną przesłanką tej decyzji jest bezpieczeństwo i zdrowie dzieci oraz kadry pedagogicznej.

Drodzy Rodzice,

przed 15 maja 2020 r. poinformujemy Państwa, które z placówek będą miały możliwość rozpocząć działalność, jednakże będzie to uzależnione również od liczby dzieci, których rodzice zgłoszą chęć posłania ich do placówek wychowania przedszkolnego.

Po przeprowadzonej diagnozie wśród rodziców odnośnie zapotrzebowania na miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym, na dzień dzisiejszy akces posłania dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego zgłosiło 33 rodziców (na 785 przedszkolaków uczęszczających do placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto Ząbki).

W okresie do otwarcia placówek, nauczyciele nadal będą prowadzić zajęcia przy wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość. Ten czas wykorzystamy także na opracowanie wszelkich niezbędnych procedur, zapoznanie z nimi pracowników, przygotowanie infrastruktury oraz zaopatrzenie naszych placówek oświatowych w niezbędne środki ochrony własnej oraz środki do dezynfek 

Nowe projekty eTwinning

więcej »

Data dodania: 2017-10-11

Terminy opłat za przedszkole


więcej »

Data dodania: 2016-09-07

Relizacja Programu "Chronimy dzieci"

więcej »

Data dodania: 2016-03-03

Wydarzenia w grupach

więcej »

Data dodania: 2015-10-13
« powrót